18 oktober 2016

Najaarsactie

Doe mee onze fantastische Facebook Najaarsactie!

Actievoorwaarden en spelregels

 1. Winacties worden uitgeschreven door Van Dijk Makelaars gevestigd aan de Keppelseweg 6, 7001 CG te Doetinchem. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer men de advertentie ‘liked’, deelt en men zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Van Dijk Makelaars. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie en medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Van Dijk Makelaars kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Van Dijk Makelaars voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie regelmatig onze de nieuwsbrief. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Van Dijk Makelaars
 14. Facebook zelf heeft niet met de winactie te maken.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Deze actie loopt tot en met 30 november 2016
 18. De dinerbon is geldig tot en met 26 januari 2017
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Van Dijk Makelaars, Keppelseweg 6, 7001 CG Doetinchem, 0314 366262rne-mail: welkom@vandijkmakelaars.nl .
Terug naar Nieuws