23 november 2020

!! Wijziging overdrachtsbelasting

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%.

???????? ?? ???????????? ?%
?Voor starters en doorstromers jonger dan 35 jaar gaat een vrijstelling gelden voor de overdrachtsbelasting.
?Met ingang van 1 april 2021 kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan € 400.000,-.

???????????????????? ?%
Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar 8%.
?Dit geldt voor niet-woningen
?Dit geldt ook voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt (dus o.a. een vakantiewoning of ouders die kopen voor kinderen).

De wet is nu door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is dat de Eerste Kamer medio december dit ook zal doen.

Terug naar Nieuws